0912539039
Chat trực tuyến
Chat trực tuyến
Skyper
Skyper

Hệ thống tưới nước mặt đất

Hệ thống tưới nước  được đặt dưới mặt đất và đặc biệt là cảm thấy thoải mái bởi này lắp đặt cố định. Công nghệ cấp bằng sáng chế “Nhanh chóng & dễ dàng” nhanh chóng kết nối duy nhất trên thị trường và cho phép một ống đơn giản gắn- tháo gỡ. Hệ thống này giúp cho chúng ta tưới được độ rộng hơn các hệ thống khác

Tin khác

Bình luận Facebook

Tin xem nhiều