0912539039
Chat trực tuyến
Chat trực tuyến
Skyper
Skyper

Nhóm dự án thành phố xanh

Giải pháp tổng thể tích nước mưa, tiêu nước ngầm, chống ngập lụt, trồng cây xanh tại các vị trí phi truyền thống trong toàn bộ khu vực đô thị

Tin khác

Bình luận Facebook

Tin xem nhiều