0912539039
Chat trực tuyến
Chat trực tuyến
Skyper
Skyper

Ống tưới nhỏ giọt tự thẩm thấu là một dạng công nghệ tưới nước mới có tiềm năng và sự phát triển rất lớn. Nó sử dụng các lỗ xâm nhập rất nhỏ của tường ống và làm cho nước chảy ra giống như sự thoát mồ hôi. Thông qua sự thấm hút nước liên tục tới rễ của cây trồng.

img_0838

Ứng dụng:

  • Sử dụng cho các cây ngắn ngày hoặc cây lưu niên với mật độ trồng cao
  • Sử dụng cho những khu vườn nhỏ
  • Chỉ sử dụng với các khu vực cây trồng có các ống cấp nước cùng kết nối với vòi phun

img_0843

Bình luận Facebook