0912539039
Chat trực tuyến
Chat trực tuyến
Skyper
Skyper

tam thoat nuoc tung phan 04

Tấm thoát nước từng phần được thiết kế thoát phần lớn lượng nước thẩm thấu nhưng giữ lại trong các giỏ chứa một lượng nước nhất định để giữ độ ẩm cho đất

Dạng miếng không có lỗ thoát:

tam thoat nuoc tung phan 05

Dạng miếng có lỗ thoát:

 

img_0778

img_0781

img_0776

img_0783

 

 

 

Dạng cuộn

tam thoat nuoc tung phan 07

Có thêm lớp lưới gia cường

tam thoat nuoc tung phan 08

 

tam thoat nuoc tung phan 09

Hoặc dạng 2 mặt

tam thoat nuoc tung phan 10

Bình luận Facebook